Tervetuloa kotisivuilleni!

OLEN EHDOKKAANA EDUSKUNTAVAALEISSA 2019 SAVO-KARJALAN VAALIPIIRISSÄ.

VOIT ÄÄNESTÄÄ MINUA NUMEROLLA 59.

Vaalipäivä on 14.4.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa on 3-9.4.2019 ja ulkomailla 3-6.4.2019.

Olen sosiaali -ja terveys sekä kasvatus -ja opetusalan ammattilainen Kuopiosta. Olen myös pienyrittäjä, varakansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu.

Olen ollut ehdolla eduskuntaan aikaisemmin kaksi kertaa. Vuonna 2011 ensikertalaisena tuloksena oli 2932 ääntä ja vuonna 2015 sain vaaleissa 4714 ääntä. Minut valittiin eduskuntaan varalle. Vaalimatematiikka on mielenkiintoista.Nyt läpimenoon riittänee puolet vuoden 2015 äänistä. Mutta mikään ei ole varmaa. Kaikki äänet tarvitaan. Jos pidät ajamiani asioita tärkeinä, äänestä vaaleissa. Äänesi voidaan nyt saada kuuluviin Arkadianmäelle!

Olen työni, yritykseni,opiskelujeni myötä ja poliittisessa työssä kiertänyt Savo-Karjalan vaalipiirissä vuosien ajan. Minut tunnetaan vaalipiirissä hyvin. Tästä ja vaalimatemaattisista syistä on todennäköistä että:

"Kolmas kerta toden sanoo!"

Lähdin politiikkaan mukaan vuonna 2010, koska tahdon tehdä työtä vähäosaisten ja pienituloisten ihmisten asioiden parantamiseksi maassamme. Tahdon puolustaa lasten ja lapsiperheiden, vanhusten, sairaiden, pienituloisten, pieneläkeläisten ja pienyrittäjien asioita.

Haluan sosiaalista oikeudenmukaisuutta yhteiskuntaamme.

Tahdon tehdä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä maassamme.

Vanhuus on arvokas ikävaihe. Vanhuksille on turvattava hyvä ja riittävä hoito kotona tai hoitolaitoksessa. Vanhustyön laadun parantamiseen täytyy maassamme satsata. Hoitajia on oltava enemmän ja palkka-asioita on kehitettävä. Myös omaishoitoa tulee kehittää maassamme.

Hoitajat, opettajat, siistijät ja kunnossapidon työntekijät tekevät tärkeää työtä. Tahdon lisätä näiden alojen arvostusta yhteiskunnassamme.

Työtä pitää olla riittävästi ja työn pitää elättää. Pienyrittäminen täytyy saada kannattavaksi. Esimerkiksi arvonlisäveron määräytymisrajoja on tarkasteltava. Pienyrittäjien sosiaaliturva-asioita on myös kehitettävä. Duunareiden kyykyttämiselle stop! Lomarahaleikkaus ei ole oikeudenmukaist.a. Pienituloisilta ei tule leikata.

Koulutukseni ja kokemukseni työelämästä, yrittäjyydestä ja politiikasta antavat hyvää pohjaa ja näkemystä poliittiseen työhön.Olen ollut myös kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen.

Koulutukseni on sosiaali -ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi(AMK). Olen myös ammatillinen opettaja. Suoritin opinnot ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ensimmäiseltä ammatiltani olen lastenhoitaja. Valmistuin Kuopion terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1994. Olen tehnyt 25-vuotta töitä hoitajana ja opettajana.

Haluan pitää maamme hoitajien, perhepäivähoitajien, opettajien, sosionomien, sosiaalityöntekijöiden ja pienipalkkaisten työntekijöiden puolta ja viedä työntekijöiden ääntä kuuluviin päätöksenteon keskiöön.

Seuraavalla hallituskaudella on uudistettava sosiaaliturvajärjestelmäämme ja Sote uudistus tekee tuloaan. Terveyden ja sairaanhoitoa on kehitettävä. Ihmisten pääsemistä hoitoon on helpotettava.

Lapsiperheiden palvelu -ja tukijärjestelmää sekä kasvatus -ja koulutusasioita tulee myös kehittää maassamme. Työ -ja koulutuskokemukseni antavat näiden asioiden kehittämiseen hyvät edellytykset.


" Olen lähtenyt mukaan politiikkaan, itseni täysillä likoon laittaen - Jotta asiat voisivat olla maassamme paremmin. Jonain päivänä, sinulla, teillä.

Vuosien varrella vaalityössä, maakuntaa kiertäessä,olen tavoittanut tuhannet ihmiset. Näiden tärkeiden asioiden äärelle. Kiitän jokaisesta kohtaamisesta.

Olen eduskuntavaaleissa 2019 ehdokkaana. Lähden tekemään vuoksesi ja vuoksenne töitä, yhteisiä asioita hoitamaan. Ääntäsi kuuluviin tuomaan.

Jos tahdot niin.

Olen aina tehnyt vaalityötä pyyteettömästi. Olen laittanut itseni täysillä likoon, että pääsisin parantamaan maamme köyhimpien ja vähäosaisten ihmisten asioita.

Olen kohdannut ja tavoittanut tuhannet ihmiset ja tuhannet ihmiset ovat äänestäneet minua ja näiden arvojen puolesta. Suuri kiitos!

Teen vaalityötä jälleen täydestä sydämestäni.

Tehdään yhdessä hyvä teko maamme vähäosaisille. Äänestämällä voit antaa tukesi tälle tekemälleni työlle.

SINÄ VOIT VAIKUTTAA, PÄÄSEEKÖ EDUSKUNTAAN IHMISIÄ, JOTKA HALUAVAT OIKEASTI PARANTAA ASIOITA JA OVAT VALMIITA TEKEMÄÄN TYÖTÄ ASIOIDEN PARANTAMISEKSI MAASSAMME."


En ole syntynyt kultalusikka suussa.Tiedän ja tunnen hyvin asiat, joita haluan parantaa. Maamme lapset, nuoret, opiskelijat, lapsiperheet, vanhukset, pienituloiset, kuntatyöntekijät ja pienyrittäjät tarvitsevat puolustajan, joka tietää mistä puhuu.


Minulla on pieni liikunta -ja hyvinvointialan yritys. Toimiessani päätoimisena yrittäjänä toimintaa oli eri puolella Suomea ja Savo-Karjalaa. Halusin viedä liikunta -ja hyvinvointiryhmiä ja palveluja pieniin kuntiin, jotta ihmiset voivat harrastaa lähellä omaa kotia. Haluan omalta osaltani tehdä maaseudun vireyttämistyötä.

Olen syntynyt, kasvanut,käynyt kouluja ja työskennellyt Kuopiossa. Juankoski ja kaavi ovat lapsuuden aikana tulleet minulle rakkaiksi. Vanhempieni sukujuuret ovat siellä. Olen asunut Siilinjärvellä 16 vuotta. Olin siellä kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen.

Itä-Suomi on pidettävä vahvana.Tahdon pienille kunnille elinvoimaa, ei kuoliniskuja. Suomalaisilla on oltava mahdollisuus valita asuako kaupungissa vai maalla. Kouluja ja päiväkoteja on vaalittava myös pienissä kunnissa.

Maaseudun elinvoimaisuutta on lisättävä. Tiet on pidettävä kunnossa ja autoilun kustannukset kohtuullisina.

Pienyrittäminen myös pienissä kunnissa on tehtävä kannattavaksi.

Julkista liikennettä on kehitettävä.

Ammattini, kokemusteni ja koulutusteni myötä ydinosaamistani ja kiinnostukseni kohteita ovat varhaiskasvatus- ja koulutusasiat, lapsiperheiden palvelut, sosiaali - ja terveyspalvelut, vanhustenhoito, henkilöstöasiat, lastensuojelu sekä liikunta -ja hyvinvointiasiat.

Omakohtaiset kokemukseni pienyrittämisestä ja yrittäjän vaimona ovat tuoneet näkökulmaa erityisesti mikro -ja pienyritysten haasteisiin ja ongelmiin. Pienyritysten asioiden parantaminen on minulle tärkeää.

Järjestöillä on myös tärkeä rooli palvelujen tuottajana. Julkinen sektori, yritykset ja järjestöt tulee nähdä tärkeinä tahoina palvelujen tuottajina.

Julkisten rakennusten homeongelmat on saatava kuriin!

Kannan huolta yhteiskuntamme tilasta ja tulevaisuudesta sekä ilmastoasioista. Päättäjien on turvattava tuleville sukupolville mahdollisuus elää turvallisessa ja terveessä yhteiskunnassa ja maailmassa.

Haluan omalta osaltani olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa voi vapaasti kertoa oman mielipiteensä ja jossa voidaan keskustella rakentavasti ja kiihkoilematta eri näkökulmista. Ongelmia on nostettava esille ja päättäjien on ratkottava niitä yhdessä yli puoluerajojen, kansalaisten etu mielessä pitäen.

Maahanmuuton ongelmiin on pystyttävä etsimään yhdessä yli puoluerajojen todellisia ratkaisuja. Tähän työhön tarvitaan panostuksia ja yhteistyötä. Kansalaisten turvallisuus on taattava. Rikollisuuden ja radikalisoitumisen ehkäisyyn on panostettava. Hädänalaisia ihmisiä on autettava ja ihmisarvoa on kunnioitettava.

Olen kansalaisten äänitorvi. Kuuntelen ja tuon kehitettäviä asioita ja ongelmia esille ja päätöksentekoon. Enkä epäröi nostaa kissaa pöydälle!

Oikeudenmukaisuus on minulle tärkeä arvo.

Tahdon avoimuutta ja inhimillisyyttä päätöksentekoon.

Voit lukea uusimpia pohdintani ajankohtaisista asioista arvojani ja ajatuksiani sivulta. Siellä on myös lisää näkemyksiäni asioista, joita haluan parantaa vaalipiirissäni ja valtakunnallisesti. Blogit sivulla ovat lehdissä julkaistut ja muut mielipidekirjoitukseni. Niistä voit lukea myös asioista, joita haluan parantaa.


Luottamustehtäviä:

- Varakansanedustaja 2015 -

- Kuopion kaupunginvaltuutettu 2017-

- Siilinjärven kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen 2012 - 2014

- Oikeusministeriön alaisen valtakunnallisen etnisen neuvottelukunnan varajäsen 2015 -

- Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen 2012 - 2014

- Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston varajäsen 2012 - 2014

-Ammattiyhdistyksen hallituksen jäsen

- Juko Ry luottamusmies 2018-


Päivitän näitä sivuja säännöllisesti.Tervetuloa sivuilleni aina uudestaan!


Ovatko ajamani asiat mielestäsi tärkeitä? Haluatko olla mukanani kehittämässä yhteiskuntaamme inhimillisempään suuntaan?Ota yhteyttä ja tuo minulle näkemyksiäsi esille.

Tervetuloa mukaan tukijoukkoihini. Miten vain tahdot ja millä tavalla. Laita viestiä tai soita niin jutellaan:)

Tukiyhdistykseni tili:FI72 5600 0520 4936 47

Voit ottaa minuun yhteyttä näiden sivujen yhteydenottolomakkeen kautta, soittamalla tai vaikkapa laittamalla sähköpostia.