MARJAANA MIKKONEN


TERVETULOA KOTISIVUILLENI!


Olen Marjaana Mikkonen, kasvatus -ja koulutus sekä sosiaali -ja terveysalan ammattilainen. Olen varakansanedustaja ja Kuopion kaupunginvaltuutettu.

Lähdin mukaan politiikkaan vuonna 2010. Halusin saada sosiaalista oikeudenmukaisuutta yhteiskuntaamme.

Minulle tärkeintä on ollut aina ja tulee olemaan sosiaalihuolto ja vähäosaisten ja pienituloisten ihmisten asioiden sekä lasten ja lapsiperheiden asiat.

Teen valtuutetun työtä vasemmistopuolueen valtuustoryhmässä.

Olen arvopoliitikko. Tahdon olla tekemässä suomalaisten ja kuntalaistemme hyväksi viisaita päätöksiä. Olen rohkea ja suoraselkäinen vaikuttaja ja intohimoinen pienten puolustaja. Olen ahkera ja paneudun asioihin huolella.

Maamme ja kuntamme lapset ja nuoret, lapsiperheet, pieneläkeläiset, ikäihmiset, pienituloiset, kuntatyöntekijät ja pienyrittäjät tarvitsevat puolustajan joka tietää mistä puhuu.

Koulutukseni on sosiaali -ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Olen suorittanut ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ammatillisen opettajan pätevyyden. Olen myös lastentarhanopettaja. Ensimmäiseltä ammatiltani olen lastenhoitaja. Valmistuin Kuopion terveydenhuolto - oppilaitoksesta.

Minulla on myös pieni liikunta -ja hyvinvointialan yritys. Toimiessani päätoimisena yrittäjänä toimintaa oli eri puolella Suomea ja Pohjois - Savoa.

Olen syntynyt, kasvanut, käynyt kouluja ja tehnyt työtä Kuopiossa. Olen asunut suurimman osan elämästäni Kuopiossa.

Olin ehdolla kuntavaaleissa 2012. Asuin tuolloin Siilinjärvellä. Olin yksi Siilinjärven kunnan ääniharavoista ja minut valittiin kunnanvaltuustoon ja kunnanhallitukseen.

Palasin muutama vuosi sitten synnyinkaupunkiini, tuttuakin tutumpiin maisemiin. Olin ehdolla eduskuntavaaleissa 2015, tuloksena 4714 ääntä. Minut valittiin eduskuntaan varalle.

Haluan tuoda osaamistani ja päättäväisyyttäni myös Kuopion kaupungin päätöksentekoon.

Kuopiolaiset tarvitsevat pienten puolustajan!

Ammattini, kokemusteni ja koulutusteni myötä ydinosaamistani ja kiinnostukseni kohteita ovat varhaiskasvatus- ja koulutusasiat, lapsiperheiden palvelut, sosiaali - ja terveyspalvelut, vanhustenhoito, henkilöstöasiat, lastensuojelu sekä liikunta -ja hyvinvointiasiat. Omakohtaiset kokemukseni pienyrittämisestä ja yrittäjän vaimona ovat tuoneet näkökulmaa erityisesti mikro ja pienyritysten haasteisiin ja ongelmiin. Pienyritysten asioiden parantaminen on minulle tärkeää.

Puolustan pienipalkkaisten kuntatyöntekijöiden asioita kokemuksella ja intohimolla. Työn pitää elättää.

Haluan kehittää Kuopiota tasapuolisesti. Haluan eri kaupunginosien kehittämiseen tasapuolisuuden näkökulmaa. Leikkipuistoja, päiväkoteja ja kouluja, kirjastoja, nuorisotaloja ja kansalaisopiston palveluja on vaalittava.

Kuopiossa on oltava hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja kilpaurheilua. Pidän tärkeänä Puijon alueen kehittämistä.

Julkisten rakennusten homeongelmat on saatava kuriin!

Olen kuntalaisten äänitorvi. Kuuntelen kuntalaista ja tuon kuntalaisten asioita, kehitettäviä asioita ja ongelmia keskusteluun. Enkä epäröi nostaa kissaa pöydälle! Ajattelen asioita laajasti ja oikeudenmukaisuus on minulle tärkeä arvo. Tahdon avoimuutta ja inhimillisyyttä päätöksentekoon.

2017 kuntavaaliteemojani:

Lapset ja lapsiperheet:

Olen lasten ja lapsiperheiden puolustaja. Haluan pitää kuntamme lasten ja lapsiperheiden puolta. On tärkeää, että päätösten vaikutuksia lasten hyvinvointiin arvioidaan paremmin.

Lapsiperheiden tukipalveluja tulee kehittää.

Erilaisia päivähoitomuotoja on oltava tarjolla. Esimerkiksi perhepäivähoito on monelle perheelle mieluinen vaihtoehto.

Varhaiskasvatukseen satsaaminen kannattaa, myös taloudellisesti. Varhaiskasvatukseen laitetut rahat maksavat itsensä moninkertaisena takaisin. Erityisesti kannattaa satsata pienten lasten kasvatukseen. Sillä saadaan myös taloudellista lisäarvoa.

Kasvatus ja koulutus ovat kunnan tarjoamia tärkeitä palveluita. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen riittävät resurssit, kattavuus ja laatu on turvattava.

Pienet ryhmäkoot on turvattava kouluissa ja päiväkodeissa.

Ei lomautuksia eikä sijaiskieltoja.

Erityisryhmät tulee säilyttää.


Hyvinvoiva kuntalainen ja kuntatyöntekijä:

Julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin on puututtava paljon tehokkaammin.

Riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä.

Työnohjaus ja henkilöstökoulutus tärkeää.

Sijaisjärjestelmää tulee kehittää.

Työssäjaksamisasioihin tulee kiinnittää enemmän huomiota.

Liikuntapalveluihin satsattava.

Vanhuksille hyvää hoitoa ja virkistystoimintaa.


Sosiaali -ja terveyspalvelut:

Haluan tehdä työtä sen eteen, että palvelut säilyvät lähellä ihmistä. Kuntalaisten on saatava hyvää hoitoa.

Toimivat terveyskeskukset lähellä ihmistä.

Lastensuojelupalvelut on turvattava. Ennaltaehkäisyyn on satsattava.

Sosiaalihuoltoa on kehitettävä tasapuolisesti terveydenhuoltopalvelujen kehittämisen rinnalla.

Kuntalaisten hyvinvointia tukevia palveluja on kehitettävä.


Pienyritykset:

Pienet yritykset tulee nähdä merkittävänä lenkkinä kunnan elinvoimaisuuden lisäämisessä. Esimerkiksi kilpailutustilanteissa pienet yritykset mukaan enemmän.


Luottamustehtäviä:

- Varakansanedustaja 2015 -

- Kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen 2012 - 2014

- Oikeusministeriön alaisen valtakunnallisen etnisen neuvottelukunnan varajäsen 2015 - 2017

- Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen

- Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston varajäsen

- Kuopion OAJ:n hallituksen jäsen


Arvojani ja ajatuksiani sivulla on lisää asioita joita haluan parantaa kunnassani ja valtakunnallisesti.

Päivitän näitä sivuja säännöllisesti.Tervetuloa sivuilleni aina uudestaan!

Voit ottaa minuun yhteyttä näiden sivujen yhteydenottolomakkeen kautta, soittamalla tai vaikkapa laittamalla sähköpostia.