Arvojani ja ajatuksiani

Tervetuloa tutustumaan arvoihini ja ajatuksiini! Päivitän tätä sivua säännöllisesti, joten kannattaa käydä lukemassa useampaankin otteeseen. Otan tällä sivulla kantaa oman vaalipiirini asioihin ja myös laajemmin yhteiskunnallisiin asioihin. Tuon esille asioita joita haluan edistää. Uusimmat kirjoitukseni ovat sivun alussa.

6.4.2019

Tänäänkin torilla oli paljon tärkeitä keskusteluja. Vanhustenhoitoasiat olivat erityisesti pinnalla. Olen puhunut vanhustenhoidon tilasta ja sen parantamisesta koko poliittisen työni ajan eli kohta kymmenen vuotta. Toivon todella, että nyt pääsen tositoimiin Arkadianmäelle parantamaan tätä asiaa. Valtion on annettava kunnille korvamerkittyä rahaa vanhustenhoitoon. Hoitajien palkkausta ja työolosuhteita on parannettava. Minulla on suuri huoli siitä, kuka hoitaa ja miten vanhuksemme hoidetaan tulevaisuudessa. Olen kuullut monen nuoren sanovan, että eivät halua lähteä tälle alalle, koska nämä asiat eivät ole kunnossa. Työtä ei pystytä tekemään niin hyvin kuin haluaisi. Nyt tarvitaan tekoja tämän asian parantamiseksi. Ei enää pelkkiä puheita.

Tänään puhututti siis ihan eniten vanhustenhoitoasiat.


26.3.2019

Vaalityötä on riittänyt, toreja ja tapahtumia on kierretty. Tuon tässä esille asioita, joista ihmiset ovat halunneet keskustella. Paljon on käyty keskusteluja sosiaaliturvan tasosta, sähkönsiirtomaksuista, asumisen kalleudesta ja aktiivimallista. Perusturvaa tulee parantaa monen ja minun mielestä. On tärkeää, että ihmisiä ei rangaista työttömyydestä. Aktiivimalli rankaisee. Tarvitaan kannustava malli.

Koulutusleikkaukset puhututtavat joka puolella. Koulutus on nähtävä merkittävänä investointina tulevaisuuteen. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa pienet ryhmäkoot on turvattava. Koulutuksen tasa-arvoa on edistettävä,

Varhaiskasvatuksessa on pidettävä huoli siitä, että resurssit ovat riittävät. Laadukas varhaiskasvatus tulee myös nähdä merkittävänä investointina tulevaisuuteen. Nämä satsaukset maksavat itsensä takaisin tulevaisuudessa.

Myös oppilashuoltoon tulee satsata. Kuraattoreita ja koulupsykologeja tarvitaan enemmän.

On tärkeää huolehtia siitä, että pienituloisten ostovoimaa parannetaan. Asumisen ja elämisenkustannukset ovat pienituloisille usein kohtuuttomia. Tämäkin on ollut esillä torikeskusteluissa. Sosiaaliturvaa on parannettava ja uudistettava. Pienimpiä eläkkeitä on korotettava ja verotusta on saatava oikeudenmukaisemmaksi.

No mistä sitten rahaa näihin? Valtiolla on kyllä rahaa, on vain kysymys siitä, mihin rahaa laitetaan. Käytetäänkö sitä esim. yritystukiin, sellaisille yrityksille jotka tulisivat toimeen ilmankin tätä tukea? Käytetäänkö sitä verohelpotuksiin kaikista rikkaimmalle kansanosalle?Tai käytetäänkö rahaa ulkomaisten veroparatiisiyhtiöiden liiketoiminnan tukemiseen? Kuinka paljon käytämme rahaa tulevaan hävittäjähankintaan? Valitsemmeko kalleimman sekä hankinta että käyttökustannuksiltaan vai hankimmeko puolustusvoimille kustannustehokkaimman ja kokonaistaloudellisesti järkevimmän vaihtoehdon? Tässä muutama esimerkki, mistä sitä rahaa voi irrottaa. Jos vain tahtoa löytyy.8.3.2019

Kiersimme pari päivää Europarlamentaarikko Merja Kyllösen kanssa pitkin ja poikin Pohjois Karjalaa ja Ylä Savoa. Oli kiva tutustua Merjaan ja kuulla uutisia ja mielipiteitä Brysselistä päätöksenteon keskiöstä.

Tapasin kiertueen aikana paljon ihmisiä, joiden kanssa vaihdoimme ajatuksia ja keskustelimme päivän politiikasta ja ihmisten arkipäiväisistä ongelmista ja mieltä painavista huolista. Toki iloisia asioita ja huumoriakin löytyi.

Keskusteluissa nousivat esille pienet eläkkeet, syrjäseutujen palvelujen väheneminen, polttoaineiden hinta, verotus, korruptio, petoeläinpolitiikka, yrittäminen...jne. Paljon asioita, jotka liittyvät maaseudulla asuvan ihmisen jokapäiväiseen elämiseen.

Yksi asia, joka useimmissa keskusteluissa nousi esille oli pienten eläkkeiden kohtuuton verotus. Perustulokokeilu ja verokevennykset pieniin eläkkeisiin olivat asioita, joiden useimmat toivoisivat. Kaivattiin tekoja, jotka toisivat helpotusta pienituloisten ihmisten arjesta selviytymiseen.

Yksi suuresti ihmisten mieliä askarruttava asia näissä pienissä maaseutukunnissa on sähköautot ja polttomoottoriautojen kieltäminen. Tätä ajatusta useimmat pitävät aivan järjettömänä. Ei pieni ja keskituloisilla ihmisillä ole varaa hankkia sähköautoja tai muutenkaan vaihtaa autoa muutaman vuoden välein. Suurin ekoteko on ajaa se autovanhus loppuun.

Suomen kaltaisessa harvaanasutussa pitkien välimatkojen maassa ei sähköauto ole ratkaisu pyrittäessä liikenteen päästöttömyyteen . Biopolttoaineet kuten biodiesel, kaasu ja etanoli ovat lähes päästöttömiä ja niiden vaatima tekniikka voidaan varsin pienin kustannuksin asentaa jo olemassa olevaan autokantaan. Tätä ajatusmallia tulisi valtiovallan lähteä tukemaan verotuksen ja erilaisten avustusten muodossa, mikäli maassamme halutaan oikeasti pienentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Ikävä kyllä sähköauto ja akkuteollisuuden lobbaus vaan on hiljentänyt keskustelun näiden biopolttoaineiden osalta.

Tänään aamupäivällä Iisalmen torilla kuulimme jymy uutisen.

Suomen hallitus ja sote on kaatunut. Tällä ei tosin ole enää näin vaalikauden lopussa mitään merkitystä. Olipahan vaan jatkoa näille Sipilän "teatteriesityksille". "Vaalitemppu"...kuului kommentteja torikansan joukosta.

Nyt käännetään politiikan suunta Suomessa ja lopetetaan tavallisen pienituloisen kansanosan kyykyttäminen.

Lähdetään yhdessä tekemään se muutos ja äänestetään viimeinkin niin pitkään vallassa ollut porvarihallitus oppositioon. Vaaleihin on enää aikaa noin viisi viikkoa.


27.1.2019

Olin viikonloppuna Kuopion Tammimarkkinoilla. Ihmisillä oli paljon asiaa, iloisia mietteitä ja mielenpäällä murheita. Paljon oli erilaisia keskusteluja.

Terveyskeskusmaksut ja asiakasmaksujen nouseminen mahdollisen uuden asiakasmaksulain myötä oli monen mielessä. Viesti oli varsin selvä: ihmisten tulee jatkossa saada hoitoa ajoissa tulotasosta riippumatta.

Eriarvoisuuden vähentäminen on tärkeää. Ihmisten tulee päästä lääkärin vastaanotolle viikossa, maksutta. Maksukatto ei saa nousta liian korkeaksi. Peräänkuulutan yhdenvertaisuutta sosiaali -ja terveyspalveluihin. Olen myös itse jättänyt valtuustossa valtuustoaloitteen terveyskeskusmaksujen poistamisesta.

Torilla puhututti myös Finnpulp. Ihmiset olivat varsin harmissaan siitä, että edellisen kauden kaupunginvaltuutetut olivat asian hyväksyneet. Olen erittäin huolissani mm. siitä, kuinka käy kaupunkilaisten juomavedelle. Tehtaan paikka olisi pitänyt olla jossain muualla kuin keskellä kaupunkia ja juomaveden ottopaikan läheisyydessä.

Puhuimme ihmisten kanssa myös siitä, kuinka vanhusten hoitoon tulee saada maassamme parannusta. Huolena on, että ketkä hoitavat ja miten vanhuksemme hoidetaan tulevaisuudessa. Vanhusten hoidon parantaminen maassamme on tärkeä asia. Vanhuus on tärkeä elämänvaihe.

Puhuttiin myös ilmastoasioista. Sähköautoja pidetiin hyvänä, mutta mietittiin, kuinka pienituloisilla on niihin on varaa. Yksi keino olisi esimerkiksi sähköautojen käyttö työsuhdeautoina. Ilmastonmuutoksen ehkäisytyössä on huomioitava se, että pienituloiset ihmiset eivät joudu kohtuuttomiin tilanteisiin. On pohdittava erilaisia mahdollisuuksia osallistua ilmastotalkoisiin. Kenenkään pienituloisen taloudellinen tilanne ei saa heikentyä. On mietittävä myös verotus ym. helpotusten mahdollisuuksia pienituloisille.

Markkinoilla oli kova pakkanen ja varpaita kipristeli, mutta ihmisten kanssa käydyt keskustelut, palautteet ja kannustukset lämmittivät.


20.1.2019

Olen huolissani 15-vuotiaiden lukutaidon heikentymisestä. Huono luku -ja kirjoitustaito on yhteydessä syrjäytymiseen, se vaikuttaa mahdollisuuksiin opiskella ja hallita elämää. Mielestäni luku -ja kirjoitustaitojen kehittämiseen tulee satsata maassamme.

Opetusryhmiä tulee saada pienemmiksi. Pienemmissä ryhmissä voidaan paremmin tukea lapsia ja nuoria heidän opiskelussaan. Oppilaita on voitava kohdata yksilönä.

Myös ammatillisen opetuksen puolella on taattava, että lähiopetusta on riittävästi.

Tarvitaan myös tutkimuksia siitä, kuinka luku -ja kirjoitustaidot vaikuttavat nuorten sosioekonomiseen asemaan ja ammatinvalintaan.

Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma. Haluan nostaa esille myös lasten ja perheiden varhaisen tukemisen ja syrjäytymisen riskitekijöiden ennaltaehkäisyn merkityksen.

Nobelisti James Heckman on tehnyt laskelmia varhaislapsuusvaiheessa annettujen tukitoimien vaikuttavuudesta verrattuna myöhemmässä elämänvaiheessa annettuihin tukitoimiin. Hänen mukaansa on tärkeää satsata ennaltaehkäisyyn. Varhaislapsuudessa inhimillisen pääoman vahvistamiseen käytetyt eurot tuottavat tuplasti enemmän vaikuttavuutta kuin nuoruusvaiheen tukemiseen käytetyt. Hänen mukaansa varhaisessa ikävaiheessa on tärkeää vahvistaa pärjäävyyttä, hyvinvointia ja voimavaroja. Näihin asioihin on satsattava. On järkevää ennaltaehkäistä ongelmia, eikä odottaa, että ongelmia ilmaantuu ja vasta sitten aletaan toimia.

Perheille on oltava tukea ajoissa silloin kun sitä tarvitaan. Lapsiperheiden palvelujärjestelmää tulee kehittää seuraavalla hallituskaudella.

Varhaiskasvatus on myös tärkeä taho lasten varhaisessa tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisytyössä. Päiväkodeissa on oltava riittävästi ammattitaitoista, hyvin työssä jaksavaa henkilöstöä. Lasten yksilöllisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on tärkeää. Lapset tarvitset sensitiivistä vuorovaikutusta, syliä ja läheisyyttä ja mahdollisuuksia oppia, tutkia, erehtyä ja innostua. Jokaisen lapsen täytyy saada tuntea olevansa arvostettu ja tärkeä. Liian suuret ryhmäkoot ja kiire eivät ole hyvästä.

Kasvun kannalta on tärkeää, että perusta on kunnossa. Varhaislapsuus on merkittävä ikävaihe. Siihen kannattaa satsata.14.1.2019

Olen aina, koko poliittisen urani ajan tuonut esille, että pidän tärkeänä sitä, että kansalaisten turvallisuudesta pidetään huolta. Kansalaisemme,lapsemme ja nuoremme eivät saa joutua olemaan pelon vallassa.

Raiskaus on vakava rikos. Alaikäiseen kohdistuva seksuaalirikos on kertakaikkisen tuomittavaa ja näistä törkeistä rikoksista tulee olla seurauksena kova rangaistus. Kannatan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä annettavan minimirangaistuksen nostamista.

Maassamme on tapahtunut ja tullut julkisuuteen erittäin tuomittavia ulkomaalaistaustaisten tekemiä seksuaalirikoksia. Olen syvästi pahoillani jokaisen uhrin puolesta. Näitä rikoksia on pystyttävä paremmin ehkäisemään.

Seksuaalirikokset ovat kuitenkin paljon laajempi ongelma, eikä koske pelkästään maahanmuuttajia.

Ihmisryhmien leimaaminen ei ole suotavaa. Vihan tai väkivallan lietsonta ei ole ratkaisu. Näiden rikosten ehkäisytyöhön tarvitaan laajaa yhteistyötä politiikan eri alueilta. On tärkeää pohtia myös laajemmin sitä, onko seksuaalirikosten ehkäisytyössä resurssit kohdillaan.

Nykyisen hallituskauden aikana ei ole pystytty riittävästi löytämään ratkaisuja maahanmuuton ongelmiin. Mielestäni seuraavan hallituskauden aikana on siihen pystyttävä. On tehtävä yhteistyötä yli puoluerajojen. Radikalisoituminen ja rikollisuuden lisääntymisen uhka on otettava vakavasti. Jokaisen poliitikon on kohdattava nämä asiat ja pohdittava, kuinka näitä asioita voidaan parantaa.

Kotouttaminen ja sen onnistuminen on esimerkiksi tärkeä asia. Kotouttamiskoulutuksessa on tärkeää pitää huolta myös siitä, että tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tuodaan esille. Tulijoille on hyvä myös tuoda esille maamme arvoja ja tapoja ja kulttuurista koulutusta on hyvä antaa.

Maahanmuuttoasiat ovat kuitenkin vain yksi osa suurta päätöksenteon palapeliä. Tulevilla päättäjillä tulee olemaan todella paljon muitakin haasteita ja kehittämistä edessä. Kuten esimerkiksi vanhustenhoidon laadun ja resurssoinnin parantamista, sosiaaliturvauudistusta ja lapsiperhepalvelujen kehittämistä, sosiaali -ja terveyspalveluiden uudistusta, energiapolitiikkaa, verotusasioita ja paljon muuta.

Seuraavalla eduskunnalla on paljon työtä. Toivon, että sinne valitaan työteliäitä kansanedustajia. Sellaisia, jotka ovat valmiina työntekoon kansalaisten hyväksi. Olen erittäin valmis antamaan työpanostukseni näiden asioiden parantamiseen maassamme.

6.1.2019

Vuosi on vaihtunut ja vaalivuosi 2019 on koittanut. Palataanpa hetkeksi edellisten eduskuntavaalien tulokseen. Sain vaaleissa tuhansia ääniä, tarkalleen 4714 ääntä. Moni ihmetteli sitä, miksi en päässyt eduskuntaan niin suurella äänimäärällä. Useita kymmeniä valittiin kansanedustajiksi pienemmillä äänimäärällä. Vaalimatematiikka on ihmeellistä ja kummallista. Eipä sitä tässä kohtaa tarvitse sen enempää murehtia ja miettiä. Nyt näissä vaaleissa tilanne lienee täysin toisenlainen. Vaalimatemaattisista syistä eduskuntavaaleissa 2019 riittänee noista äänistä puolet ja pääsen tositoimiin Arkadianmäelle. Mikään ei tietenkään ole varmaa ennen kuin on viimeinenkin ääni vaaleissa laskettu. Ja kaikki äänet tarvitaan. Kotiin ei kannata jäädä kannattamaan.

Tahdon jälleen sydämestäni kiittää kaikkia minua äänestäneitä. TUHANNESTI KIITOS!

Tämä on sinulle, joka olet aikaisemmin minua äänestänyt: toivon ja kannustan sinua jälleen pohtimaan, ovatko nämä asiat joita ajan, sinulle tärkeitä ja toivoisitko minun pääsevän niitä ajamaan. Jos toteat näin olevan, muistathan, että vain äänestämällä sen mahdollistat. Jos sinulla on mielessä muita asioita joita haluat minun ajavan, ota yhteyttä. Tahdon kuunnella sinua. Olen sinua varten.

Kiitos myös sinulle, joka et ole vielä koskaan minua äänestänyt. Kiitos siitä, että tulit kotisivuilleni. Tahdon toivottaa sinut tervetulleeksi tutustumaan minuun näiden kotisivujeni kautta. Toivon, että tulet tapaamaan minua tuleviin tapahtumiin ja otat yhteyttä. Kiitos, että pohdit näitä ajamiani asioita ja kiitos jos harkitset äänestäväsi ja äänestät näiden arvojen puolesta eduskuntavaaleissa 2019.

Olen satsannut vuosien varrella paljon vaaleissa, olen laittanut itseni likoon pyyteettömästi, jotta voisin päästä parantamaan yhteisiä asioita maassamme. Jotta voisin parantaa pienituloisten, lapsiperheiden, yksinhuoltajien, pienyrittäjien asioita. Jotta voisin päästä vaikuttamaan mm. kasvatus ja opetus sekä sosiaali -ja terveysalan kehittämiseen ja hoitotyön laadun ja resurssoinnin parantamiseen. Vaaliteemani ovat niitä asioita, joita olen omassa elämässä ja koulutus -ja työelämän kautta oppinut tuntemaan. Olen itse kokenut köyhyyttä, olen taistellut ja raivannut tietäni vastoinkäymisistä huolimatta. Tiedän mistä puhun.

___________________________________________________

Lapsiperheissä on köyhyyttä jopa työssä käynnistä huolimatta. Olen huolissani lapsiperheiden hyvinvoinnista ja lapsiperheiden etuuksien ja tulonsiirtojen kehityksestä maassamme. Lapsiperheiden kotipalveluja on leikattu 90- luvulta saakka. Ennaltaehkäiseviin toimiin on panostettava. Se on tärkeää syrjäytymisen ehkäisytyötä. Lastensuojelutyössä tulee panostaa ennaltaehkäisevään työhön.

Maamme lapsiperhepolitiikkaan tulee saada parannusta.En hyväksy lapsiperheisin kohdennettavia leikkauksia.

Hoito- ja kasvatus alan arvostusta tulee lisätä ja henkilökunnan työssäjaksamiseen täytyy panostaa. Laadukas varhaiskasvatus kannattaa, se on kuin rahaa pankkiin laittaisi. Laadukkaalla varhaiskasvatustyöllä voidaan ehkäistä syrjäytymistä.Varhaiskasvatukseen panostaminen maksaa varmasti itsensä moninkertaisesti takaisin tulevaisuudessa.

Laadukas varhaiskasvatus on kansantaloudellisesti kannattavaa.

On tärkeää, että lapsiperheiden tukia suunnataan sinne, missä niille on todellinen tarve.

Osa nuoristamme voi tänä päivänä hyvin, mutta osa entistäkin huonommin.Nuorten syrjäytyminen, koulukiusaaminen, ylisukupolveutuvat ongelmat perheissä ja nuorisotyöttömyys ovat asioita joihin täytyy saada apua.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn täytyy panostaa entistä enemmän. Myös nuorten mielenterveyspalveluihin tulisi lisätä resursseja.

Nuorten koulutukseen täytyy panostaa ja erilaisia koulutusmuotoja tulee kehittää. Nuorten työllistämistä heti opintojen jälkeen täytyy tukea. On ehdottoman tärkeää, että nuori pääsee heti koulun jälkeen kiinni työelämään.

Tasa-arvoista koulutusta tulee vaalia. En hyväksy koulutukseen kohdentuvia leikkauksia. Maamme kaikilla nuorilla on oltava mahdollisuus opiskella ammattiin varallisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta!


Kouluissa täytyy olla riittävästi ammattitaitoisia opettajia. En hyväksy lomautuksia enkä sijaiskieltoja. Myös koulunkäynninohjaajia tulee kouluissa olla riittävästi. Niinikään koulurauhan säilymiseen täytyy kiinnittää näinä päivinä erityisen paljon huomiota. Opettajilla täytyy olla mahdollisuus puuttua häiriköivään käytökseen.

Koulutukseen kohdentuvat leikkaukset samaan aikaan kun puhutaan nuorten syrjäytymisen ehkäisystä, ovat ristiriitaista. Koulutukseen ja kasvatukseen tulisikin satsata eikä leikata.

SOTE-uudistus on tulossa uunista ulos. Mielestäni on tärkeää, että uudistuksen keskiössä on ihminen ja palvelujen tarve. Julkinen terveydenhoito on syytä pitää vahvana ja elinvoimaisena.

IKÄIHMISTEMME hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi tärkeimpiä tehtäviämme nyt ja tulevaisuudessa.

Hoitolaitoksissa täytyy olla riittävästi hoitajia ja hoidon laatua tulee valvoa.

Pieneläkeläisten asema maassamme on huolestuttava.Hyvin useat eläkeläiset elävät köyhyysrajan alapuolella ja ihmisarvoinen ikääntyminen on uhattuna. Pieneläkeläisten ostovoimaa tulee parantaa. Verotusta tulee muuttaa oikeudenmukaisemmaksi.

Ikäihmisten kotona asumista täytyy tukea paremmin. Omaishoitoon tulee satsata enemmän. Omaishoitajien työssäjaksamiseen tulee myös kiinnittää huomiota enemmän. Hoitajien vapaapäivien pitämisen mahdollistamiseksi voitaisiin kehittää toimivia hoitajarinkejä. Lisäksi tulisi kehittää erilaisia innovatiivisiä työn ja omaishoitotyön yhteensovittamiskeinoja. Yhteistyötä työnantajien kanssa tuleekin parantaa.

Yhteiskuntamme on taattava ikäihmisille ihmisarvoinen elämä.Väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja tarvitaan perustavanlaatuista muutospolitiikkaa, jotta saadaan ikäihmisillemme ihmisarvoisen elämän edellytykset tulevaisuudessa. Vanhuus on arvovas elämänvaihe!

Meidän on ehdottomasti myös keskityttävä teollisuuden kilpailukyvyn kohentamiseen ja parannettava myös investointi - ilmapiiriä. Pienyrittäjyys on nähtävä talouden tasapainottamistyössä merkittävänä lenkkinä. Kotitalouksien ostovoimaa on parannettava, se vauhdittaa talouskasvua.

Suuri huolenaiheeni on myös työllisyystilanne Suomessa. Erityisesti kannan huolta nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyydestä ja näihin liittyvästä syrjäytymisriskistä.

Mielestäni suomalaisen työn tulee elättää ja työtä tulee olla kansalaisille riittävästi.

Työnteon tulee olla kannattavaa ja tukijärjestelmiemme tulee olla myös työntekoon kannustavia.Pienituloisten ja pieneläkeläisten ostovoimaa on parannettava.

Yhteiskuntamme tulee mahdollistaa kaikille ihmisille ihmisarvoinen elämä. Sosiaalitukijärjestelmämme tulee olla sellainen, että tukea tarvitsevat ihmiset saavat riittävästi ja oikeanlaista tukea.

Suomalainen yrittäminen tulee saada kannattavaksi. Pienyrityksiä täytyy tukea entistä enemmän esimerkiksi verotuksen keinoin.

Myös pienten yritysten työllistämismahdollisuuksia täytyy tukea. Työllistämisen sivukulut tulee saada pienemmäksi ja uusien työntekijöiden palkkaaminen tulee saada kannattavaksi. Yrittäjyys tulee saada kiinnostavaksi vaihtoehdoksi myös nuorille ja tuleville sukupolville. Verotusta täytyy muuttaa oikeudenmukaisemmaksi ja yrittäjien oikeus -ja sosiaaliturvaa on parannettava.


Asumista ja yrittämistä myös maaseudulla ja pienissä kunnissa täytyy tukea paremmin. Tiestöt tulee pitää kunnossa. Autojen päästöverot, polttoaineverot ja energiaverot heikentävät yrittäjien toiminnanmahdollisuuksia ja ylipäätään asumista maaseudulla. Työmatkavähennysten rajoittaminen kirpaisee niinikään eniten maalla asuvia ihmisiä. Rataverkostoja ja julkistaliikennettä tulee myös kehittää.

Energiaomavaraisuus on viisautta. Metsäenergian hyödyntämistä täytyy lisätä.

Kalastus ja metsästys kuuluvat suomalaisten elämään vahvasti. Ei liikaa niiden harjoittamista vaikeuttavia säädöksiä. Monelle maalla asuvalle nuorelle metsästäminen on jopa ainut harrastus. Petojen tai riistaeläinten kaatolupien myöntämiset tulee olla paikallisen päätöksenteon piirissä. On tärkeää, että suurpedot eivät aiheuta vaaraa ihmisille, asumiselle eikä yrittämiselle. Järki käteen tässäkin asiassa.

Metsätalouden asioissa tulee olla kansallinen päätäntävalta. Ei siirretä valtaa rajojen ulkopuolelle. Myös pienimmät ja paikallistiet tulee pitää kunnossa, jotta voidaan toimia maaseudulla.


Itä-suomen tulee pysyä elinvoimaisena nyt ja tulevaisuudessa. Niin Pohjois - Savossa kuin Karjalassakin on turvattava yritystoiminnan ja elämisen edellytykset. Maanomistusasoissa suomalaisuutta on korostettava. Suomi on pidettävä vireänä -muuallakin kuin kehäkolmosen sisäpuolelta.

Vähennetään byrokratiaa. Pidetään tiestöt kunnossa ja ehdottomasti myös Itä - Suomessa. Estetään veroparatiisit ja vähennetään harmaata taloutta tehokkaasti.

Tutustu myös mielipidekirjoituksiini, saat niistä lisää tietoa ajatuksistani ja arvoistani!