Mitä voimme tehdä?

Share |

Torstai 23.8.2012 klo 21:29


MITÄ ME VOIMME TEHDÄ?

Euroopan talouskriisi mietityttää meitä kaikkia enemmän tai vähemmän. Rahaa annetaan tukipakettien muodossa muille maille, vaikka omassakin maassa on paljon rahoituskohteita ja parannettavaa. Meille kerrotaan, että säästöjä on saatava, säästötalkoot ovat totisinta totta. Ja samaan aikaan rahaa työnnetään muualle. Nämä asiat syystäkin huolettaa!

Mutta mitä me kansalaiset voimme tehdä, jotta meillä täällä Suomessa palvelut turvattaisiin jatkossakin? Että säästötalkoot eivät kohdentuisi jälleen yhteiskuntamme heikompiosaisiin? Että esimerkiksi lasten, vanhusten, sairaiden tai vähävaraisten ihmisten elämää ei säästötoimilla enempää tiukennettaisi tai että työssäkäyvien ihmisten ja pieni- ja keskisuurten yrittäjien elämää ei säästötoimilla vaikeutettaisi?

Pääministeri Kataisen vuosien 2011 – 2015 hallitusohjelman yksi painopistealue on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy. Näiden asioiden toteuttamiseksi on käynnistetty poikkihallinnollinen toimenpideohjelmakin. Se on hyvä asia. Meillä ei ole varaa toistaa 90 – luvun laman leikkauksia. Esimerkiksi yhden lapsen tai nuoren syrjäytymisen on laskettu maksavan yhteiskunnalle miljoona euroa. (Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anne Liimola 2012).

Syrjäytymisen ehkäisy alkaa jo varhaislapsuudessa ja yhteiskunnassamme tulee mielestäni tehdä kaikki mahdollinen lastemme tasapainoisen kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Se työ palkitaan varmasti ja kulut palautuvat yhteiskunnalle moninkertaisena takaisin.  Varhaiskasvatustyöllä on suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä. Mutta valitettavasti esimerkiksi päiväkodeissa ryhmäkoot ovat monissa paikoissa lasten hyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Aikuisen ja lasten suhdelukujen normit eivät toteudu päivähoidon jokapäiväisessä arjessa kahdessa kolmesta päiväkodissa (Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä poikkihallinnollinen toimenpideohjelma, STM) Säästöleikkausten uhkakuvia päivähoidossa on mm. tällä hetkellä se, että riittääkö pätevää henkilöstöä riittävästi, heikentyvätkö työolosuhteet mahdollisten säästöleikkausten vuoksi tai onko sijaisia tarpeeksi.

Lasten tulevaisuus täytyy turvata vaikeissakin taloudellisissa tilanteissa. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tulee satsata ja nähdä tämän työn kauaskantoiset myönteiset vaikutukset. Samoin yhteiskuntamme syrjäytymisvaarassa olevien ja heikompiosaisten puolestapuhujia tarvitaan. Meillä on täällä Suomessa niin paljon kohteita, johon sitä rahaa tulisi kohdentaa Euroopan tukipakettien sijaan.

Kysymykseeni MITÄ ME VOIMME TEHDÄ näiden asioiden eteen on ainakin yksi selkeä vastaus: Käyttää omaa äänioikeutta tulevissa kunnallisvaaleissa. Sillä kohta on taas mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka yhteisiä asioitamme hoidetaan. Täällä omassa kunnassamme.

Marjaana Mikkonen, Siilinjärvi 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini