KASVATUKSEEN JA KOULUTUKSEEN TÄYTYY PANOSTAA

Share |

Perjantai 28.9.2012 klo 21:33


Opetus- ja kulttuuriministeriössä suunnitellaan uudistusta, joka toisi mukanaan ammattikoulujen opiskelijavalintoihin uudistuksia. Uudistuksen myötä lakkautettaisiin mm. joustava haku ammatillisiin oppilaitoksiin. Jyväskylän koulutuksen tutkimuslaitoksen Professori Stenströmin mukaan nämä uudistukset edesauttavat nuorten syrjäytymistä. (SS 16.9.2012)

Nämä uudistussuunnitelmat ovat mielestäni ristiriidassa Pääministeri Kataisen vuosien 2011 – 2015 hallitusohjelman kanssa, jossa yksi painopistealue on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy. On kummallista myös se, että vaikka syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan hallitusohjelmaa myöten, niin samaan aikaan suunnitellaan satojen miljoonien leikkauksia koulutukseen.  Nämä leikkaukset tulevat toteutuessaan vääjäämättä vaikuttamaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämismahdollisuuksiin sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen tarjonnan ja lähiopetuksen määrän vähenemiseen. Ja nämä toimenpiteet lisäävät syrjäytymistä. Maassamme on paljon nuoria, joille tämä uudistus väistämättä merkitsee tippumista koulutuksen ulkopuolelle ja syrjäytymiskierteen alkamista. 

Tuoreen OECD:n Education at a Glance – raportin mukaan Suomessa on sekä koulutuksen, että työelämän ulkopuolella enemmän nuoria kuin muissa Pohjoismaissa.  Vuonna 2010 kymmenen prosenttia 20 – 29- vuotiaista nuorista ei opiskellut tai käynyt töissä. Kyseisen raportin mukaan suomalaiset saivat peruskouluvuosinaan vähemmän opetusta kuin vertailumaiden oppilaat keskimäärin. Mielestäni nyt tulisi suunnitella uudistuksia, jotka parantaisivat näitä asioita.   

Olen huolissani siitä, että säästötoimet kohdentuvat jälleen kerran lapsiin ja nuoriin. Varhaiskasvatuksella ja koulutuksella on suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä. Niihin tulee panostaa vaikeinakin taloudellisina aikoina. Nuorten pääsemistä jatko – opintoihin peruskoulun jälkeen täytyy tukea aina vaan paremmin. Myös erilaisia ammattiin valmistavia koulutuspolkuja tulee kehittää enemmän ja innovatiivisesti. Mielestäni lähiopetuksen määrää ei saisi vähentää. Lastemme ja nuortemme tulee saada riittävästi laadukasta kasvatusta ja opetusta aina päivähoidosta ammatilliseen koulutukseen ja korkea - asteelle saakka.

OAj:n ammatillisten opettajien OAO:n puheenjohtaja ja OAJ:n 2 varapuheenjohtaja Päivi Koppasen mielestä ammatillinen opetus tulisi nähdä kuntien vetovoimaa lisäävänä tekijänä, kun kunnat ja yritykset saavat lähitienoilta ammattitaitoista väkeä. Näin tapahtuu monilla aloilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. (Opettajalehti, 36/2012) Kuntapäättäjät voivatkin vaikuttaa ammatillisen opetuksen laatuun mm. tekemällä yhteistyötä koulutusten järjestäjien kanssa.

Peruskouluopetuksessa tulisi pystyä toteuttamaan varhaisen puuttumisen periaatetta. Peruskouluopetuksessa opettajien työolosuhteisiin ja työmäärään tulisi kiinnittää huomioita ja peruskouluissa tulisi olla tarpeeksi apuopettajia. Lisäksi koulujen ja päiväkotien sisäilma - asioihin tulee kiinnittää huomiota enemmän. Näissä asioissa ei saa säästää.

Kasvatukseen ja koulutukseen panostaminen on tulevaisuuteen katsomista.  Yhteiskunnassamme tulee tehdä kaikki mahdollinen lastemme ja nuortemme kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Se työ palkitaan varmasti ja kulut palautuvat yhteiskunnalle moninkertaisena takaisin.  

Marjaana Mikkonen, Lastentarhanopettaja, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opettajaopiskelija, Siilinjärvi


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini