LASTENSUOJELUSTA

Share |

Keskiviikko 16.11.2016 klo 20:52


Maassamme on surullisen paljon perheväkivaltaa kokevia lapsia. Pahoinpitely yksityisellä paikalla eli myös kotona on syytteen alainen rikos. Suomi on maailman kärkimaita lasten kokeman väkivallan suhteen.  Lapsena koetut väkivaltakokemukset ovat vaarana lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se voi altistaa psykosomaattisille ja psyykkisille sairauksille ja voi aiheuttaa univaikeuksia, masennusta, oppimisvaikeuksia ja paniikkikohtauksia. Usein väkivaltaa kokeneilla lapsilla ilmenee myös väkivaltaista käyttäytymistä. Nämä ongelmat voivat ilmetä vasta vuosia tapahtuneen jälkeen.  Nämä asiat ovat yksilön ja myös yhteiskunnan tasolla merkittäviä asioita.

 Lastensuojelulaki velvoittaa viranomaisia ja kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia ja luottamustoimessa olevia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaaville toimielimille, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Salassapitosäännösten estämättä ilmoitus on tehtävä poliisille, kun on syytä epäillä lapseen kohdistuneen (rikoslain 39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty rikos tai sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen tai terveyteen kohdistuvavana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta enimmäisrangaistuksena on vähintään kaksi vuotta vankeutta.

Sosiaaliviranomaisten tehtävä on lastensuojeluilmoituksen saatuaan tehdä selvitys siitä, onko perheessä lastensuojelutarve. Tärkeää on kartoittaa kokonaisuudessaan perheen avuntarve. Jos avuntarve todetaan, tulee sen järjestämiseen ryhtyä välittömästi. On tärkeää, että perhe saa ajoissa apua ja lapsen normaali kasvu ja kehitys sekä hyvinvointi ja terveys turvataan.

Mediassa on viime viikkoina ollut esillä Oulussa sattunut järkyttävä insestitapaus. Asia on tutkittava perusteellisesti. Viranomaisten tehtävä on suojella lasta ja tässä asiassa ei puutteita saa olla.

Sosiaaliviranomaisten, koulu- ja varhaiskasvatus- sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden välinen saumaton yhteistyö on tärkeää. Salassapitovelvollisuus on tärkeä asia, mutta se ei saa estää suojelemasta lasta. Lapsen edun ensisijaisuus on syytä muistaa kaikessa yhteistyössä.   

Maassamme on tärkeää myös tarkastella sosiaalityön resurssi- ja työnjakoasioita sekä pätevyysvaatimuksia. Pätevyysvaatimukset eivät saa olla estämässä eivätkä rapauttamassa sosiaalityön ja lastensuojelutyön kattavuutta. On perusteltua tarkastella ja kehittää sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien työnkuvia. Olisi syytä myös tarkastella rikoslainsäädännön uudistamista lapsiin kohdistuneiden väkivaltatekojen osalta.  

Marjaana Mikkonen, varakansanedustaja, sosionomi, Kuopio


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini