Merkittävä investointi tulevaisuuteen

Share |

Perjantai 7.12.2018 klo 7:40


Lukijan Sanomat

Kuopion kaupunginvaltuusto keskusteli maanantaina ensi vuoden talousarviosta, josta päätetään 10.12. Oli ilo huomata, että monet valtuutetut puoltavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen varahenkilöjärjestelmän pilotointia ja ryhmäkokojen pienentämistä.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevilla lapsilla on paljon erilaisia kasvun, oppimisen sekä tunne-elämän haasteita. On tärkeää, että lapsia ja nuoria pystytään tukemaan varhaisessa vaiheessa. Henkilökunnan sairauspoissaolot tuovat haasteita kasvatus- ja opetustyön laadukkaaseen toteuttamiseen. Uuden varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen opettajille on varattava noin 13 prosenttia työajasta lapsiryhmän ulkopuoliselle suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäville. Se on noin 5 tuntia viikkotyöajasta. Tämän ajan järjestäminen on useissa varhaiskasvatusyksiköissä haasteellista.

Varhaiskasvatuksen opettajien on pystyttävä tekemään lain määräämät tehtävät ilman, että lapsiryhmän muu henkilökunta kuormittuu sen vuoksi kohtuuttomasti. Henkilökunnan riittävyys lapsiryhmissä on turvattava myös niiden tehtävien aikana. Tähän asiaan voidaan vaikuttaa työvuorosuunnittelulla, mutta ei aina. Lapsiryhmien suhdeluvut ylittyvät joskus tilapäisesti eri syistä, mutta siihen ei tule vedota eikä sitä tule missään tapauksessa sallia jatkuvasti.

On äärimmäisen tärkeää, että sijaisia otetaan ja on saatavana henkilöstön sairauspoissaoloihin ja muihin todellisiin henkilöstövajauksiin. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on tärkeää huolehtia henkilöstön riittävyydestä. Varahenkilöjärjestelmä mahdollistaa myös sen, että sijaisina on lapsille tuttuja työntekijöitä. Se on erityisen tärkeää etenkin pienten lasten kasvatustyössä.

Päiväkodeissa työskentelevien opettajien ja lastenhoitajien työssäjaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Henkilöstövajaus kuormittaa ja vaikuttaa henkilökunnan jaksamiseen. Suuria lapsiryhmiä on voitava jakaa pieniin ryhmiin ja lasten yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista on pystyttävä tukemaan. Varahenkilöjärjestelmä vapauttaa myös päiväkodinjohtajia muihin töihin sijaisten jatkuvasta etsimisestä. Sillä on varmasti vaikutuksia päiväkodinjohtajien työssäjaksamiseen.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen tarvitaan varahenkilöjärjestelmä. On tärkeää saada aikaiseksi järjestelmä, josta on todella hyötyä käytännön työhön. Varahenkilöinä tulee olla riittävästi henkilökuntaa. Järjestelmän perustamista ja ryhmäkokojen pienentämistä varten tarvitaan riittävän suuri rahallinen satsaus talousarvioon.

Politiikka on arvovalintoja. Lapsiin ja nuoriin investoiminen tulee nähdä merkittävänä investointina tulevaisuuteen. Ne satsaukset maksavat itsensä moninkertaisina takaisin.

Marjaana Mikkonen

Kuopion kaupunginvaltuutettu

Kansanedustajaehdokas (vas.)

Avainsanat: Merkittävä investointi tulevaisuuteen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini