LASTENTARHANOPETTAJIEN JA LASTENHOITAJIEN TYÖLLE ARVOSTUSTA

Lauantai 20.10.2018 klo 15:10

Päiväkotien työntekijät tekevät arvokasta työtä. Mutta palkka on pieni suhteessa työn vaativuuteen ja tärkeyteen.  Korkeasti koulutettujen lastentarhanopettajien palkka on tullut vihdoin kunnolla keskusteluun. Palkkakartellit ja erilaiset palkkasopimukset ovat puhututtaneet.  On hyvä, että varhaiskasvatustyön tärkeydestä on saatu keskustelua aikaan. Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työn arvostusta on saatava nousemaan, sillä työ on erittäin vastuullista ja merkityksellistä.

Esitin Kuopion kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 –  2021 käsittelyn yhteydessä menolisäystä lastentarhanopettajien palkkojen tarkistusta sekä varhaiskasvatushenkilöstön influenssarokotuksia varten. Tavoitteena oli, että saataisiin lastentarhanopettajien palkkoja nostettua alarajalta ja että jatkossa varhaiskasvatushenkilöstö saisi ottaa vapaaehtoisen influenssarokotuksen ilmaiseksi. Asiasta äänestettiin ja vasemmistoliiton lisäksi vain yksi valtuutettu oli esityksen takana. Tämä kertoo valtuuston tahtotilasta ja valtuutettujen arvostuksesta varhaiskasvatustyötä kohtaan.

Kasvatustyössä tehdyt asiat näkyvät varmasti tulevaisuudessa, se työ kantaa hedelmää. Pienten lasten ryhmissä on oltava riittävästi aikuisia ja aikuisilla oltava aikaa antaa syliä ja läheisyyttä lapsille. Isot ryhmät ja kiire eivät ole hyväksi. Sijaisista on usein pula eikä sairaslomiin löydy aina sijaisia. Olen tehnyt tätä työtä, joten tunnen asian oikein hyvin.

Useimmilla päiväkotien lastenhoitajilla on terveydenhuoltoalan koulutus. He ovat lastenhoidon, kasvun ja kehityksen asiantuntijoita. Varhaiskasvatuksessa tehdään tärkeää tulevaisuuteen satsaavaa työtä. Tämän päivän lapset ovat tulevaisuuden yhteiskunnan pyörittäjiä. Tätä työtä tulee arvostaa huomattavasti enemmän. Palkkaus on yksi arvostuksen mittari. Myös lastenhoitajien työ on alipalkattua.

Sosiaali -ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren johtama työryhmä on etsinyt keinoja eriarvoistumisen pysäyttämiseksi maassamme. Ryhmän lausuntojen mukaan oppimaan oppimisen edellytyksiä luomalla voidaan vahvasti vaikuttaa eriarvoistumiskehitykseen.  Työryhmä esittää mm., että vuoteen 2022 mennessä maassamme siirrytään viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen.  Työryhmä tuo esille mm. myös sen, että lapsiperheiden erilaiset tilanteet tulisi huomioida entistä paremmin lapsiperheiden etuus -ja palvelujärjestelmässämme. 

Työryhmän esittämät asiat ovat erittäin hyvänä pohjana tulevan hallituskauden päättäjille. Ensi vuoden eduskuntavaaleissa valitut edustajat voivat olla tekemässä konkreettisia tekoja eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi ja varhaiskasvatuksen laadun ja varhaiskasvatustyön arvostuksen parantamiseksi maassamme.  

 

Marjaana Mikkonen

kaupunginvaltuutettu, Kuopio, (vas)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: varhaiskasvatus, lapset, päivähoito